publicatie

    Onbehoorlijke en onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens

    Monique HennekensPublicatiedatum: 22 juli 2019
    Onbehoorlijke en onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens

    In dit artikel zet Monique Hennekens een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam uiteen. Deze uitspraak gaat in op het verzoek van de eiser om zijn persoonsggevens te laten verwijderen, waarbij de verweerder dit verzoek heeft afgewezen. Verwerking van deze persoonsgevens was noodzakelijk ter bestrijding van de overlast die eiser in groepsverband zou veroorzaken in een wijk. Echter, de eiser betwist dat hij overlast veroorzaakt. Daarnaast is het volgens eiser onduidelijk op basis van welke criteria is besloten tot verwerking van zijn persoonsgegevens.

    Download publicatie