publicatie

  Onderzoek politiedoden onder de loep: verdragsverplichtingen en Nederlandse praktijk

  Eveline Thoonen
  Eveline ThoonenPublicatiedatum: 10 november 2015Laatste update: 10 november 2021
  Onderzoek politiedoden onder de loep: verdragsverplichtingen en Nederlandse praktijk

  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verwacht dat lidstaten een effectief onderzoek verrichten als een persoon overlijdt terwijl de vrijheid van de betrokkene is benomen door  de  politie,  onder  meer  om  te  verzekeren dat  verantwoording  wordt  afgelegd over  het  overlijden. Met het oog op de effectiviteit van dergelijk onderzoek heeft het EHRM een aantal minimumvoorwaarden geformuleerd. Zo moet het onderzoek onafhankelijk en onpartijdig worden uitgevoerd.

  Ook moet het onderzoek zo spoedig mogelijk worden gestart op initiatief van de overheid en moet het met de nodige snelheid worden verricht. Daarnaast wordt vereist dat het onderzoek dan wel de resultaten in voldoende mate openbaar zijn. Door middel van een dossieronderzoek naar overlijdensgevallen van personen die ten tijde van het overlijden van hun vrijheid waren benomen door de Nederlandse politie (2005-2010) is onderzocht of er in Nederland structurele verbetermogelijkheden zijn aan te wijzen in het onderzoek naar deze overlijdensgevallen. De resultaten van dit onderzoek worden in deze bijdrage gepresenteerd.

  Download publicatie

  Medium: Cahiers Politiestudies 2015-4, nr. 37, p. 91-115.