publicatie

  Opslag van paardenmest

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 augustus 2016

  Eén ding is zeker: als je paarden houdt, heb je ook mest. De regelgeving voor de opslag van mest is neergelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Die regelgeving geldt zowel voor vergunning- als niet vergunningplichtige (bedrijfsmatige) paardenhouderijen. Professionele paardenhouderijen hebben veelal goede faciliteiten voor de opslag van deze mest. Voor particuliere paardenhouders die de mest van hun paarden zelf opslaan, is de regelgeving divers en complex. De mest meteen afvoeren is natuurlijk ook een optie. Hoe zit het eigenlijk precies?

  Download publicatie

  Medium: Paardenkrant