publicatie

    Overdracht gronden belemmert invordering dwangsommen niet. Gst. 2015/109

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 1 juli 2015

    Dat de schuur en de daarbij behorende gronden zijn overgedragen aan een derde, maakt niet dat appellante vanaf dat moment geen dwangsommen verbeurde. Het ten onrechte niet aan de gemachtigde verzenden van de beschikkingen waarbij uitstel van betaling is verleend, heeft niet tot gevolg dat de verjaringstermijn niet wordt verlengd. (Enschede)

    Download publicatie