publicatie

  Overgang van onderneming bij de beëndiging van subsidierelaties en (de)privatisering

  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiPublicatiedatum: 1 augustus 2014

  Gemeenten raken steeds vaker betrokken bij discussies over de vraag of de overname van bepaaldeactiviteiten kwalificeert als overgang van onderneming. Deze discussie kan zich bij verschillende gelegenheden voordoen. Op de eerste plaats ontstaat deze discussie voornamelijk wanneer een subsidierelatie met een subsidieontvanger wordt beëindigd en de uitvoering van de activiteiten wordt overgenomen door een concurrent die daar vervolgens weer subsidie voor ontvangt van de gemeente. Het beëindigen van de subsidierelatie met de ene subsidieontvanger om vervolgens een nieuwe subsidierelatie aan te gaan met een nieuwe partij die de gesubsidieerde activiteiten voortzet, wordt in de praktijk ook wel het ‘omleggen van subsidie’ genoemd. Hoewel het omleggen van subsidies doorgaans is toegestaan, zijn er wel enkele aspecten die de aandacht verdienen. Zo moet de beëindiging van de subsidierelatie met de ‘oude’ subsidieontvanger zorgvuldig gebeuren en moet met het oog daarop een redelijke termijn in acht worden genomen (zie artikel 4:51 Awb). Een aspect dat hierbij nog te weinig aandacht krijgt, betreft de vraag of er mogelijk sprake is van een overgang van onderneming en welke consequenties dat heeft. Een recente uitspraak van de kantonrechter Amsterdam bevestigt dit. In deze uitspraak, die hierna uitgebreider aan bod komt, beantwoordt de kantonrechter de vraag of het ‘omleggen’ van de subsidie door de Gemeente van de ene welzijnsinstelling naar de andere kwalificeert als overgang van onderneming, bevestigend. Op de tweede plaats worden op grote schaal, in het kader van de privatisering, taken en verantwoordelijkheden overgedragen van de gemeente naar een ondernemer of instelling. Ook hier kan discussie ontstaan over de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming. Afsluitend komt het ook regelmatig voor dat subsidierelaties worden beëindigd waarna de gesubsidieerde activiteiten (weer) in eigen beheer door een gemeente worden uitgevoerd (ook wel deprivatisering genoemd). Ook in dat geval kan zich de vraag voordoen of er sprake is van overgang van onderneming.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht