publicatie

  Paard ernstig gewond door glas in baggerspecie

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 december 2015

  De Waterschapskeur geeft precieze regels voor het onderhoud van watergangen en sloten. In grote lijnen komt het erop neer dat hoofdwatergangen worden onderhouden door het Waterschap en kleinere watergangen door de aangrenzende eigenaren. Alle watergangen zijn vastgelegd in de legger, een register dat alle aanwezige watergangen bevat en aangeeft wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud daarvan. In het geval aangrenzende eigenaren verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, dan houdt het Waterschap daarop toezicht. Een vervelend geval geeft aanleiding om nader naar de uitvoering van het onderhoud aan sloten en watergangen te kijken.

  Download publicatie

  Medium: De Paardenkrant