publicatie

  Paardenhouderij onder de loep van de Raad van State

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 september 2015

  Bij intensieve veehouderijen is het niet ongebruikelijk dat bestemmingsplanregelingen of omgevingsvergunningen door omwonenden bij de rechter worden aangevochten. Steeds vaker wordt de Raad van State benaderd met het verzoek om ook paardenhouderijen onder de loep te nemen. Het gaat dan niet alleen om de regeling van paardenhouderijen in bestemmingsplannen. Ook de afgifte van omgevingsvergunningen of vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en handhavingszaken worden aan de Raad van State voorgelegd. Daaraan doet de Handreiking ‘De Paardenhouderij in het omgevingsrecht’ die de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Sectorraad Paarden hebben opgesteld niet af. Die handreiking biedt handvatten voor een verantwoorde regeling van allerlei soorten paardenbedrijven in bestemmingsplannen. In de praktijk wordt die handreiking echter lang niet altijd gevolgd. Tegelijkertijd blijkt de praktijk weerbarstig. Hier komt bij dat exploitanten van paardenbedrijven ook niet altijd alert zijn op de regeling van hun bedrijf in een bestemmingsplan.

  Download publicatie

  Medium: De Paardenkrant