publicatie

    Perikelen rondom spuitzones: de belangen van bestaande telers

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 14 oktober 2014

    Op 10 September 2014 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over een veelvoorkomend probleem bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor nieuwe woningen in de nabijheid van (fruit-)teeltbedrijven. De uitspraak (met zaaknummer 201308924/1/R2, te vinden op www.raadvanstate.nl) ziet op het bestemmingsplan ‘Laagraven-Oudwulverbroek’ in Houten.

    Download publicatie

    Medium: LTB