publicatie

    Programmatische Aanpak Stikstof. Wat gaat per 1 juli 2015 veranderen?

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 1 maart 2015

    De kern van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is kortweg dat door uitvoering van maatregelen ruimte wordt gecreëerd (ontwikkelingsruimte) voor nieuwe ontwikkelingen die zorgen voor een toename van de stikstofdepositie. Deze maatregelen worden getroffen op grond van afspraken die zijn gemaakt tussen landelijke en provinciale overheden, per Natura 2000-gebied en vanuit verschillende sectoren (landbouw, industrie, verkeer).

    Download publicatie

    Medium: Land- en TuinbouwBulletin