publicatie

    Provinciale duurzaamheidseisen; als er één schaap over de dam is...

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 1 juli 2014

    In dit tijdschrift is reeds enkele malen aandacht besteed aan de ‘Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij’ (hierna: de BZV).1 Er zijn vraagtekens geplaatst bij de juridische houdbaarheid van het systeem dat kort gezegd inhoudt dat nieuwvestiging, omschakeling en vergroting van een bestaand bouw- of bestemmingsvlak enkel mogelijk is indien (onder andere) wordt voldaan aan de BZV.

    Download publicatie