publicatie

  Rechtsontwikkeling en toepassingspraktijk van artikel 13b Opiumwet (Gst. 2021/2)

  Franc Pommer
  Franc PommerPublicatiedatum: 8 juni 2021Laatste update: 8 juni 2021
  Rechtsontwikkeling en toepassingspraktijk van artikel 13b Opiumwet (Gst. 2021/2)

  De toepassing van artikel 13b Opiumwet wordt regelmatig kritisch besproken. In deze bijdrage staat de vraag centraal of de kritiek op artikel 13b Opiumwet wordt gestaafd door de rechtsontwikkeling en de toepassing van dit artikel. Tops en Pommer maken daarbij gebruik van een onderzoek naar de toepassing van het wetsartikel in de regio West- en Midden-Brabant in de jaren tussen 2016 en 2018. De auteurs sluiten af met een aantal conclusies.

  Download publicatie

  Medium: Gst. 2021/2