publicatie

  Regeling fosfaatreductieplan 2017: toets in kort

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 juni 2017

  Het wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee is op 16 mei 2017 door de Eerste Kamer behandeld. Op 23 mei 2017 is de stemming over het wetsvoorstel gepland. Inmiddels is duidelijk wat de uitkomst daarvan is. Invoering van het stelsel van fosfaatrechten kan hoe dan ook pas plaatsvinden als de fosfaatproductie door melkvee in 2017 onder het toegestane fosfaatplafond is gebracht. In LTB 2017/15 is de regelgeving met betrekking tot fosfaatrechten besproken en zijn de maatregelen toegelicht die nodig zijn om het stelsel van fosfaatrechten te kunnen invoeren. Het meest ingrijpende onderdeel daarvan is de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 (de Regeling). Die Regeling beoogt met heffingen afvoer van melkvee te bewerkstelligen. Afvoer van vee leidt immers vanzelf tot een afname van de fosfaatproductie. Omtrent de rechtmatigheid van de Regeling ontstond direct discussie. Dat leidde tot een zestal kort gedingen bij de Rechtbank den Haag. Voor de melkveebedrijven die aan het kort geding deelnamen, is de Regeling buiten werking gesteld.

  Download publicatie

  Medium: Land- en tuinbouw bulletin