Publicatie

Sneak preview: de AVG en verhuur van bedrijfsruimte

1 maart 2018, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

Expertisegebieden: Huur, Privacy compliance

Dit najaar staat het TvHB-congres onder andere in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is deels uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De AVG en de UAVG stellen (net als de Wbp) eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen het vastleggen van NAW-gegevens. Zo is bijvoorbeeld ook bij het maken van camerabeelden, het registreren van kentekens en het gebruik van wifi-tracking sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Ook verhuurders, huurders en vastgoedbeheerders kunnen dan ook met de AVG te maken krijgen.

Download de publicatie