publicatie

  Sneak preview: de AVG en verhuur van bedrijfsruimte

  Marieke Thijssen
  Marieke ThijssenPublicatiedatum: 1 maart 2018

  Dit najaar staat het TvHB-congres onder andere in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG is deels uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De AVG en de UAVG stellen (net als de Wbp) eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen het vastleggen van NAW-gegevens. Zo is bijvoorbeeld ook bij het maken van camerabeelden, het registreren van kentekens en het gebruik van wifi-tracking sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Ook verhuurders, huurders en vastgoedbeheerders kunnen dan ook met de AVG te maken krijgen.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte