publicatie

    Stemgeluid en VNG-brochure AB 2015/216

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 22 april 2015

    Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik. Onduidelijk of in de VNG-brochure bij het bepalen van de richtafstand voor geluid het stemgeluid als relevante geluidbron is meegenomen.

    Download publicatie