publicatie

    Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid P.B. 2015/nr. 4

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 20 mei 2015

    De overtreding van een last onder dwangsom leidt tot het van rechtswege verbeuren van de opgelegde dwangsom. Het bestuursorgaan dat de last heeft opgelegd, moet, teneinde verjaring van de invorderingsbevoegdheid te voorkomen, binnen één jaar na de verbeurte overgaan tot invordering.  De verjaring van de invorderingsbevoegdheid is regelmatig voer voor discussie. In deze discussies gaat het dan (voornamelijk) om de vraag of de invorderingsbevoegdheid is verjaard of dat de verjaringstermijn (toch)

    Download publicatie