Publicatie

Terug naar 2 juli 2015 (-4%)!

20 april 2017, LTB

Expertisegebied: Groeiregulering melkveehouderij

Per 1 april 2015 is het Europese stelsel van melkquotering vervallen. Veel melkveebedrijven hebben daarop geanticipeerd. Er zijn nieuwe stallen gebouwd en het aantal melkkoeien is fors toegenomen. Dit heeft niet alleen geleid tot toename van de melkproductie, maar vanzelfsprekend ook tot toename van de mestproductie.

Download de publicatie