publicatie

  Terug naar 2 juli 2015 (-4%)!

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 20 april 2017

  Per 1 april 2015 is het Europese stelsel van melkquotering vervallen. Veel melkveebedrijven hebben daarop geanticipeerd. Er zijn nieuwe stallen gebouwd en het aantal melkkoeien is fors toegenomen. Dit heeft niet alleen geleid tot toename van de melkproductie, maar vanzelfsprekend ook tot toename van de mestproductie.

  Download publicatie

  Medium: LTB