publicatie

    Terug naar 2 juli 2015 (-4%)!

    Peter Goumans
    Peter GoumansPublicatiedatum: 20 april 2017

    Per 1 april 2015 is het Europese stelsel van melkquotering vervallen. Veel melkveebedrijven hebben daarop geanticipeerd. Er zijn nieuwe stallen gebouwd en het aantal melkkoeien is fors toegenomen. Dit heeft niet alleen geleid tot toename van de melkproductie, maar vanzelfsprekend ook tot toename van de mestproductie.

    Download publicatie