publicatie

  Tuin c.s./Zwarts (fietsenstalling)

  Marieke Thijssen
  Marieke ThijssenPublicatiedatum: 1 maart 2015

  In elke aflevering van HIP wordt een klassieker uit het huurrecht besproken. Het gaat telkens om een uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Steeds komt aan bod wat de aanleiding voor de procedure was, welke rechtsvraag ter beantwoording voor lag en of de uitspraak nog steeds relevant is. In deze aflevering het arrest’ van de Hoge Raad van 14 oktober 1983 (NJ 1984, 253, UN AG4662) over de vraag of op een huurovereenkomst met betrekking tot een ruimte die als zodanig niet kwalificeert als 290-bedrijfsruimte, toch de regels die gelden voor 290-bedrijfsruimte van toepassing zijn als die ruimte bestemd is om door de huurder te worden gebruikt samen met een andere ruimte die als zodanig wel als 290-bedrijfsruimte kwalificeert.

  Download publicatie

  Medium: Huurrecht in Praktijk