publicatie

    Veehouderij en volksgezondheid

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 20 februari 2017

    Op 5 juli 2016 is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’1 (hierna: het ‘VGO-rapport) gepubliceerd en intussen is de eerste jurisprudentie verschenen waarin dit rapport aan de orde komt.

    Download publicatie