publicatie

  Vergunning voor de buitenbak? Niet nodig volgens de ambtenaar!

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 augustus 2017

  In de dagelijkse praktijk is er regelmatig discussie over de vraag of voor een buitenrijbak een omgevingsvergunning nodig is. Zelfs voor de Overheid blijkt dat niet altijd duidelijk. Veelal ontstaan hierover geschillen als buren klagen over het gebruik van de rijbak en de gemeente vragen om handhavend op te treden. Uiteindelijk kan dat ertoe leiden dat de rechter eraan te pas moet komen om duidelijkheid te verschaffen. De Raad van State heeft kort geleden in zo’n zaak uitspraak moeten doen. Die uitspraak is om meerdere redenen interessant.

  Download publicatie

  Medium: Paardenkrant - Horses.nl