Publicatie

Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Gst. 2016/67

10 februari 2016, De Gemeentestem

Wet Bibob. Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Wet politiegegevens (Wpg) en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WSJG) bevatten geen absoluut verbod op gegevensverstrekking. Doorzendplicht. 

Download de publicatie