publicatie

    Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Gst. 2016/67

    Franc Pommer
    Franc PommerPublicatiedatum: 10 februari 2016

    Wet Bibob. Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Wet politiegegevens (Wpg) en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WSJG) bevatten geen absoluut verbod op gegevensverstrekking. Doorzendplicht. 

    Download publicatie