publicatie

    Voorschrift omgevingsvergunning omtrent behoud transparant karakter geluidscherm

    Luuk Gerritsen
    Luuk GerritsenPublicatiedatum: 23 september 2015

    Burgemeester en wethouders van Heerlen hebben aan ProRail een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en planologisch strijdig gebruik verleend ten behoeve van de realisatie van een (deels doorzichtig uit te voeren) geluidscherm langs het spoor. Aan deze omgevingsvergunning is een voorschrift verbonden. Luuk Gerritsen gaat in de annotatie bij deze uitspraak in op het aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschrift.

    Download publicatie