publicatie

    Wet aanpassing bestuursprocesrecht (2)

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 1 december 2010

    Op 24 juli 2010 is het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing bestuursprocesrecht’ ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. In de vorige aflevering van dit tijdschrift is reeds kort ingegaan op een aantal van de voorgestelde wijzigingen. In aansluiting daarop wordt in deze bijdrage een aantal aspecten uit het wetsvoorstel separaat behandeld. In deze bijdrage zal ingegaan worden op de wijziging en samenvoeging van de artikelen 6:18/6:19 van de Awb (paragraaf 2), de wettelijke regeling voor de ‘antwoordkaartenmethode’ in de bezwaarprocedure (paragraaf 3), de judiciële lus (paragraaf 4) en de mogelijkheid van incidenteel hoger beroep (paragraaf 5).

    Download publicatie