publicatie

  Wet aanpassing bestuursprocesrecht (2)

  Rachid Benhadi
  Rachid BenhadiPublicatiedatum: 1 december 2010

  Op 24 juli 2010 is het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing bestuursprocesrecht’ ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer. In de vorige aflevering van dit tijdschrift is reeds kort ingegaan op een aantal van de voorgestelde wijzigingen. In aansluiting daarop wordt in deze bijdrage een aantal aspecten uit het wetsvoorstel separaat behandeld. In deze bijdrage zal ingegaan worden op de wijziging en samenvoeging van de artikelen 6:18/6:19 van de Awb (paragraaf 2), de wettelijke regeling voor de ‘antwoordkaartenmethode’ in de bezwaarprocedure (paragraaf 3), de judiciële lus (paragraaf 4) en de mogelijkheid van incidenteel hoger beroep (paragraaf 5).

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht