publicatie

  Wie ordent de ruimte in het landelijk gebied? Een concurrentie van bevoegdheden. Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2011

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 4 april 2011

  Dit preadvies ziet op de ruimtelijke ordening in het landelijk gebied (het buitengebied). Nu in het elders in dit tijdschrift opgenomen preadvies het bestemmingsplan van de gemeente centraal staat, zal ik mij richten op de hogere overheidniveaus (rijk en provincie). Voorts zal ik de verhouding tussen de provincie en de gemeente centraal stellen.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht