publicatie

  Wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005: verbod op asbesthoudende dakbedekking in 2024

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 mei 2015

  In de agrarische sector is op dit moment 90 miljoen m2 aan asbestdaken en asbestgevelbekleding op stallen en loodsen aanwezig. Op 1 juli 1993 is als gevolg van het Asbestbesluit een verbod in werking getreden op het be- en verwerken en in voorraad houden van asbest en asbesthoudende producten. Vóór de invoering van dit verbod is asbest veelvuldig verwerkt in bouwmaterialen en vooral als dakbedekking voor stallen aangewend. Voor zover de asbestvezels vast-zitten in het bouwmateriaal (hechtgebonden), vormen deze voor de volksgezondheid geen gevaar. Er ontstaan echter gezondheidsrisico’s als asbestvezels vrijkomen. Dat gebeurt bij brand, het instorten van bouwwerken, bij het bewerken en verwijderen van het materiaal, maar ook doordat de asbesthoudende dakbedekking door weersinvloeden verweerd raakt. Door blootstelling aan asbest sterven per jaar naar schatting van het Ministerie van Infrastructuur en Mi-lieu circa 1.000 mensen. Gelet op deze gevaren is vormgegeven aan een streng asbestbeleid en handhaving daarvan.

  Download publicatie

  Medium: Land- en TuinbouwBulletin