publicatie

    WWZ: gevolgen voor werkgevers

    Ton HendriksPublicatiedatum: 1 maart 2015

    De Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het arbeidsrecht op een aantal terreinen. Deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor werkgevers. De WWZ versterkt ten eerste namelijk de flexpositie van flexwerkers. Daarnaast gaat onder meer het ontslagrecht behoorlijk op de schop. Het gaat te ver om alle wijzigingen tot in detail te behandelen. In deze bijdrage worden de belangrijkste veranderingen van de WWZ kort op een rijtje gezet.

    Download publicatie

    Medium: De Hippische Ondernemer