publicatie

  Zorg ter voorkoming van overlijden in detentie

  Eveline Thoonen
  Eveline ThoonenPublicatiedatum: 9 mei 2015Laatste update: 10 november 2021
  Zorg ter voorkoming van overlijden in detentie

  De verantwoordelijkheid voor de (medische) zorg van gedetineerden ligt bij de overheid. Het EVRM verplicht de overheid te zorgen voor menswaardige detentieomstandigheden en om het recht op leven van gedetineerden te beschermen. Deze verplichtingen brengen eisen met zich mee op het gebied van de screening bij binnenkomst, de herkenning en onderkenning van de noodzaak tot inschakelen van medische zorg, medische handelingen en beslissingen op een politiebureau.

  Punten van aandacht zijn voorts de dossiervoering en informatieoverdracht tussen politiebureau en penitentiaire inrichting alsmede de toegang tot de zorg in de penitentiaire inrichting en het toegeleidingssysteem daar naar toe. Voorbeelden uit de praktijk tonen aan dat wet en werkelijkheid nogal eens uiteenlopen.

  Download publicatie

  Medium: Nederlands Juristenblad, 09-05-2014, afl. 18, p. 1240-1248.