Register van verwerkingsactiviteiten

    Het opstellen van het register van verwerkingsactiviteiten is een hele klus, maar wel noodzakelijk om privacy compliant te zijn. In dat register moet je vastleggen welke persoonsgegevens jouw organisatie verwerkt en met welk doel. Dat is echter niet het enige. Ook vermeldt het register (onder meer) van wie persoonsgegevens worden verwerkt, wat de bewaartermijnen zijn en welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten vereist in eerste instantie een uitgebreide inventarisatie van gegevensstromen en de wijze van omgang met persoonsgegevens. Uiteraard helpen wij je daar graag bij.