Sollicitatieprocedure

    Advocaat stagiaires en advocaat medewerkers

    De sollicitatieprocedure voor advocaat stagiaires en advocaat medewerkers bestaat uit meerdere rondes. Allereerst wordt er een selectie gemaakt van alle ontvangen sollicitatiebrieven en cv’s. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud van je brief, het taalgebruik en de cijferlijst. Op basis daarvan kan je worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Het eerste gesprek vindt plaats met twee collega’s van de sectie waar je zou komen te werken. Tijdens het gesprek komen onder meer je cv, je persoonlijke interesses en je motivatie aan de orde. Als dit gesprek goed is verlopen, nodigen we je uit voor een vervolggesprek, waarbij andere collega’s aanwezig zullen zijn, dit kunnen ook collega’s zijn van een andere sectie. Als ook dit gesprek goed verlopen is, word je uitgenodigd om mee te doen aan een ‘assessment’. Als de resultaten van het ‘assessment’ overeenstemmen met het eerder gevormde beeld dat we van je hebben, word je uitgenodigd bij ons te komen werken. In een laatste gesprek zullen de arbeidsvoorwaarden besproken worden. Veelal begin je je carrière bij Hekkelman als juridisch medewerker. Dit is als het ware een korte testperiode waarin we wederzijds kunnen bekijken of de samenwerking soepel verloopt en of aan de verwachtingen wordt voldaan. Indien het bevalt, wordt het dienstverband voor juridisch medewerker omgezet naar een dienstverband voor advocaat-stagiair. Wij streven ernaar om de procedure zo snel mogelijk te doorlopen, zodat je op korte termijn weet of je bij ons aan de slag kan.

    Student-stagiaires en werkstudenten

    De sollicitatieprocedure voor een studentstage of voor een bijbaan als werkstudent bestaat uit een gesprek met twee advocaten uit onze stagecommissie. Tijdens dit gesprek kun je vragen verwachten over je cv en je motivatie. Tijdens het gesprek is uiteraard ook voldoende ruimte voor jou om vragen te stellen. Geef in je brief alvast aan naar welke praktijkgroep(en) je voorkeur uitgaat en wanneer je beschikbaar bent, zodat wij zo snel mogelijk uitsluitsel kunnen geven over het verloop van de procedure. Indien je stage  positief verloopt, bieden we je een contract aan.