Student-stage

    Ieder jaar heeft Hekkelman de mogelijkheid een twintigtal rechtenstudenten een student-stage binnen de advocatuur aan te bieden. In onze optiek is dit de beste manier om elkaar te leren kennen. De studenten zien hoe ons kantoor functioneert en wij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen in het studentenbestaan. De standaard stage beslaat zes weken full time, maar afwijkende afspraken komen voor. Voor ons zijn de stages een succes als de student zijn mening over de de advocatuur op een prettige manier heeft kunnen aanscherpen. Vanuit de studiebanken bouw je nu eenmaal geen degelijk beeld op van het advocatenbestaan. Natuurlijk vinden wij het het mooist als een student door de stage wordt gesterkt wordt in zijn voornemen advocaat te willen worden. Het komt ook voor dat studenten zich pas na de ervaring van de stage realiseren dat de advocatuur niet is wat ze zoeken.

    Assertiviteit en werkzaamheden

    In de praktijk is het van belang dat je als student-stagiair enige assertiviteit toont. Advocaten besteden natuurlijk veel tijd aan hun zaken, dat neemt echter niet weg dat iedere kantoorgenoot – eenmaal geattendeerd op je aanwezigheid – zich zal inspannen de stage succesvol te laten verlopen. Je kunt zittingen bijwonen, adviezen opstellen, jurisprudentie uitzoeken in complexe zaken en besprekingen met cliënten bijwonen. Aan het eind van de stage ontvang je een stage-beoordeling, die onze mening over jouw functioneren weergeeft. De eisen die aan kandidaten gesteld worden zijn dat zij de juiste studierichting volgen (WO), met hun master bezig zijn, goede studieresultaten hebben behaald en gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk uit de stage te halen. Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst naar: Hekkelman advocaten en notarissen Postbus 1094 t.a.v. afdeling HRM 6501 BB Nijmegen óf per e-mail : hrm@hekkelman.nl