Student-stage

  Excellentie leren in de praktijk?

  Zoek je een inspirerende stageplek? Wil je met je bul op zak bij een inspirerend kantoor aan de slag? Of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Hekkelman heeft regelmatig stageplekken en vacatures.

  Ieder jaar heeft Hekkelman de mogelijkheid een twintigtal rechtenstudenten een student-stage binnen de advocatuur aan te bieden. In onze optiek is dit de beste manier om elkaar te leren kennen. De studenten zien hoe ons kantoor functioneert en wij blijven op de hoogte van de ontwikkelingen in het studentenbestaan.

  Assertiviteit en werkzaamheden

  In de praktijk is het van belang dat je als student-stagiair enige assertiviteit toont. Advocaten besteden natuurlijk veel tijd aan hun zaken, dat neemt echter niet weg dat iedere kantoorgenoot – eenmaal geattendeerd op je aanwezigheid – zich zal inspannen de stage succesvol te laten verlopen. Je kunt zittingen bijwonen, adviezen opstellen, jurisprudentie uitzoeken in complexe zaken en besprekingen met cliënten bijwonen. De standaard stage beslaat zes weken full time, maar afwijkende afspraken komen voor.

  Aan het eind van de stage ontvang je een stage-beoordeling, die onze mening over jouw functioneren weergeeft. De eisen die aan kandidaten gesteld worden zijn dat zij de juiste studierichting volgen (WO), met hun master bezig zijn, goede studieresultaten hebben behaald en gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk uit de stage te halen.

  Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst per e-mail naar hrm@hekkelman.nl