Team Herstructurering & Reorganisatie

  Zeker in tijden van crisis kunnen ondernemers voor grote financiële uitdagingen komen te staan. De schuldenlast van jouw onderneming kan zo ondraaglijk worden, dat een ondergang van de onderneming dreigt. Het tijdig inschakelen van deskundig juridisch advies kan dan van cruciaal belang zijn voor jouw onderneming en alle betrokken stakeholders.

  Specialisten op het gebied van herstructurering, reorganisatie en insolventie

  De advocaten van ons Team Herstructurering & Reorganisatie hebben jarenlange ervaring in het adviseren van bedrijven in moeilijkheden en in het afwikkelen van faillissementen in de rol van curator. Zij kennen als geen ander de mogelijkheden en onmogelijkheden om jouw onderneming door een crisis te loodsen. En als je onderneming echt niet meer te redden valt, kunnen zij je helpen om de negatieve consequenties zo beperkt mogelijk te houden.

  Onze expertisegebieden

  Enkele onderwerpen waarbij onze specialisten regelmatig adviseren zijn:

  • de opzegging van de kredietrelatie door de bank
  • het aanbieden van een schuldeisersakkoord op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord (de ‘WHOA’)
  • de omzetting van schulden in aandelenkapitaal (‘debt for equity swap’)
  • reorganisatie en het ontslag van personeel
  • het aanvragen van surseance van betaling
  • de afwending een faillissement
  • de begeleiding bij een faillissementsaanvraag
  • bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s
  • doorstart van een onderneming vanuit faillissement

  Onze experts

  Anne-Marie Weersink

  Anne-Marie Weersink is ruim 30 jaar advocaat en heeft veel ervaring op het gebied van ondernemingsrecht (o.a. herstructurering en contractenrecht) en insolventierecht. Zij wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen. Anne-Marie is oplossingsgericht, doortastend en transparant. Ze ziet zichzelf als de generalist onder de specialisten.

  Christiaan Donners

  Christiaan wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Mede door deze ervaring weet hij waarmee je rekening moet houden bij een faillissement. Christiaan adviseert regelmatig bedrijven in financiële moeilijkheden bij een herstructurering. Hij zal altijd proberen om een geschil zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Met zijn jarenlange proceservaring, is hij echter ook uitstekend in staat om je bij te staan als een procedure onvermijdelijk is.

  Ruud Berndsen

  Ruud houdt zich onder andere bezig met vraagstukken die spelen rondom contracteren, beslag, executie en zekerheden. Daarnaast legt hij zich toe op het insolventierecht. Ruud werkt bij de afwikkeling van faillissementen nauw samen met de curatoren. De kennis en ervaring die hij hierbij opdoet, stellen hem in staat om ondernemingen die het moeilijk hebben adequaat te adviseren.

  Chantal Grouls

  Een succesvolle reorganisatie valt of staat met ook een duidelijk advies en begeleiding op arbeidsrechtelijk terrein. Chantal Grouls is een arbeidsrechtspecialist en heeft veel ervaring met het begeleiden van werkgever in verschillende sectoren bij reorganisaties. Zo begeleidt zij werkgevers bij de voorbereiding, de medezeggenschap met OR en/of vakbonden, het opstellen van een sociaal plan en uiteindelijk bij het doorvoeren van de reorganisatie via UWV. In elke fase gaat zij doortastend te werk.

  Geeke Hissink

  Geeke Hissink heeft een brede advies- en procespraktijk met een focus op arbeidsrecht. Geeke werkt voornamelijk voor overheden en non-profit instellingen zoals werkgeversorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen. Naast de reguliere arbeidsvoorwaardelijke en (collectieve) ontslagzaken, houdt ze zich bezig met de arbeidsrechtelijke gevolgen van overgang van onderneming, opdrachtverlegging, samenwerkingsverbanden en taakoverheveling.

  Neem vrijblijvend contact op

  Sta jij met jouw onderneming voor een grote financiële uitdaging en wil je dat wij meedenken over oplossingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de contactpersonen. De contactgegevens vind je op deze pagina. Ook kun je bellen naar het algemene nummer via 024 382 8384.