Bouwrecht

Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer. Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk realiseren. Dat vereist samenwerking en samenwerking vereist op haar beurt dat daarover afspraken worden gemaakt. In het complexe proces van bouwen is het van groot belang (goede) afspraken te maken én vast te leggen.

Onze specialisten weten alles van het preces van bouwen en hebben daar veel ervaring mee. Zij zijn goed bekend met de gebruikelijke en speciale voorwaarden die in de bouw worden gehanteerd. Zij kennen het bouwproces vanaf het ontwerp via de uitvoering tot en met de oplevering en het onderhoud. En zij hebben ervaring met alle soorten bouw: van projectmatige bouw, woning- en utiliteitsbouw tot grond-, weg- en waterbouw.

Vragen over bouwrecht? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
 • Commerciële vastgoedtransacties begeleiden

  Wij begeleiden commerciële vastgoedtransacties door op maat gesneden contracten waarmee problemen voorkomen worden. Je kunt voor de verkoop van één pand en de verkoop van een cluster panden bij ons terecht.
 • Gebiedsontwikkeling civiel

  De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling, zoals vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht (zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, geluid en mobiliteit en natuurlijk de Omgevingswet), natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de Didam-problematiek aan toegevoegd.
 • Erfpacht knelpunten

  We behandelen uiteenlopende erfpachtkwesties. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en beoordelen van erfpachtovereenkomsten, het procederen over de waardevergoeding bij het einde van het erfpachtrecht. Of aan het beëindigen van het erfpachtrecht vanwege het tekort schieten van de erfpachter. We werken hierbij meestal in opdracht van gemeenten.
 • Geschillen kabels & leidingen

  Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. Of dat nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Daarbij zijn er altijd twee vragen, namelijk hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie draagt de kosten. Het kan ook voorkomen dat er schade aan kabels en leidingen ontstaat. Wie is dan aansprakelijk? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze specialisten.

Duidelijk Hekkelman.