Duurzame Energie

Bij de huidige energietransitie komen allerlei vraagstukken over grondexploitatie, planvorming, zakelijke rechten en duurzame energie samen. Het buitengebied is daarbij veelal het gebied waar de ontwikkeling plaats zal vinden. Een gebied dat in de huidige tijd volop in beweging is en waar diverse belangen spelen. Denk daarbij aan de belangen van een grondeigenaar, omwonenden, de netbeheerder, de ontwikkelaar en het bevoegd gezag.

Vanuit Hekkelman werken wij in gespecialiseerde teams die samen vergaande kennis van en ervaring in de relevante civielrechtelijke leerstukken en het omgevingsrecht hebben. Wij vertalen de wensen van partijen naar duidelijke afspraken die onder meer zien op de samenwerking, kostenverhaal en grondgebruik. Deze werkzaamheden bevinden zich op het scheidsvlak van privaat- en publiekrecht, zodat wij regelmatig in teamverband optreden. Dit alles vraagt om duidelijke overeenkomsten om de beoogde ontwikkeling ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Vragen over duurzame energie? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
 • Bouwrecht

  Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer. Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk realiseren Dat vereist samenwerking en samenwerking vereist op haar beurt dat daarover afspraken worden gemaakt. In het complexe proces van bouwen is het van groot belang (goede) afspraken te maken én vast te leggen. Onze specialisten weten daar alles van en hebben daar veel ervaring mee.
 • Gebiedsontwikkeling civiel

  De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling, zoals vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht (zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, geluid en mobiliteit en natuurlijk de Omgevingswet), natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de Didam-problematiek aan toegevoegd.
 • Geschillen kabels & leidingen

  Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. Of dat nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Daarbij zijn er altijd twee vragen, namelijk hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie draagt de kosten. Het kan ook voorkomen dat er schade aan kabels en leidingen ontstaat. Wie is dan aansprakelijk? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze specialisten.
 • Vestiging zakelijke rechten bij wind- en zonneparken

  Met het oog op verduurzaming, schieten wind- en zonneparken als spreekwoordelijke paddenstoelen uit de grond. Vaak worden deze parken gerealiseerd op gronden die eigendom zijn van derden. Let als ontwikkelaar erop dat de vastlegging van de zakelijke rechten goed geregeld is, zodat je voorkomt dat de eigenaar van de grond, eigenaar wordtvan de windturbine en/of zonnepanelen. Ook moeten andere zaken zoals de aanleg van kabels en leidingen met de eigenaren van omliggende percelen geregeld worden.

Duidelijk Hekkelman.