Groepshuisvesting

Groepshuisvesting kennen we in alle soorten en maten. Een voorbeeld daarvan is CPO. CPO staat voor ‘Collectief particulier opdrachtgeverschap’. Groepshuisvesting, een woonvereniging, meergeneratiewoning of gemeenschappelijk wonen zijn voorbeelden waarin deze woonvorm tot uitdrukking kan komen. Waar je normaal alleen óf met je partner een hypotheek aangaat, is dat bij groepshuisvesting vaak met meerdere personen. Om deze bijzondere woonvorm niet uit te laten lopen op een financieel fiasco, is het belangrijk om de afspraken helder op papier te zetten en alle mogelijke scenario’s in kaart te brengen.

Vragen over groepshuisvesting? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

  • Vastgoed

    Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
  • Hypothekeekakte opstellen

    Als er sprake is van een hypotheek, dan is een gang naar de notaris verplicht. De notaris maakt de akte op. Ook loopt het geld verkeer via de notaris. Dit betekent dat het geld voor de aankoop tijdig op de rekening staat zodat na ondertekening van de akte de verkopende partij het geld ontvangt. Daarnaast is de notaris ook betrokken bij het oversluiten van de hypotheek.
  • Onderwijshuisvesting

    Bij de bouw van een nieuw kindcentrum of de realisatie van een school krijg je met allerlei vraagstukken te maken. Onze advocaten kunnen je onder andere adviseren over de bekostiging van (onderwijs)huisvesting, de benodigde overeenkomsten met architecten en aannemers en de afspraken met eindgebruikers (scholen en kinderopvangorganisaties). De meeste onderdelen van dit rechtsgebied zijn nog niet uitgekristalliseerd. Onze advocaten hebben veel ervaring met vragen over onderwijshuisvesting en komen met creatieve ideeën om samen tot een oplossing te komen.

Duidelijk Hekkelman.