Vastgoedrecht

Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. Niet alleen van dit rechtsgebied, maar ook van de plaatselijke markt, de betrokken partijen en alle praktische mogelijkheden. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken. We adviseren gemeenten, projectontwikkelaars, verhuurders, huurders, consumenten en stichtingen.

Veelgestelde vragen over vastgoed

  • De gemeente is lang niet altijd verplicht om die kosten te betalen. De verplichting tot vergoeding van bepaalde kosten bestaat alleen als er via een bestuursrechtelijke procedure een aanvraag voor een ‘voorziening’ in de zin de onderwijswetgeving wordt gedaan. Wij adviseren en procederen regelmatig over de vraag of een bepaalde aanvraag wel of niet een voorziening is. Denk aan een aanvraag voor vergoeding van kosten voor de bouw van een nieuwe school of gymzaal, renovatie van een bestaande school, herstel van constructiefouten, kosten voor verwijdering van asbest etc.

  • We starten meestal met een bemiddelingsproces waarin we proberen de verhuurder op andere gedachten te brengen. Daarbij is ons streven dat de huurder zo lang mogelijk in het gehuurde pand kan blijven zitten. Als de bemiddeling niet succesvol is, dan verzetten we ons ‘met hand en tand’ in een proces.

  • Wij maken een analyse van de splitsingsakte. En we bekijken de rechten en plichten binnen de VvE. Vervolgens adviseren we je over de vervolgstappen.

  • Uitgangspunt is dat een eigenaar van de grond ook eigenaar is van al hetgeen zich in, op of onder die grond bevindt. Dat wordt ook wel natrekking genoemd. Volgens de hoofdregel wordt dus de eigenaar van de grond in dat geval door natrekking eigenaar van het wind- of zonnepark. De eigenaar van het wind- of zonnepark kan zijn eigendom dus kwijt raken.

    Natrekking kun je voorkomen door een opstalrecht te vestigen. Een opstalrecht is een zakelijk recht om, in, op of boven de grond van een ander, gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Door het vestigen van een opstalrecht, verlies je de eigendom van het wind- of zonnepark niet aan de eigenaar van de grond.
    De rechthebbende tot het opstalrecht is, zolang het recht geldt, eigenaar van de zaak waarvoor het opstalrecht is gevestigd. Uiteraard kom je vaak wel overeen tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden de grond beschikbaar wordt gesteld.

  • Belangrijk is om te kijken naar de wensen van de bewoners, maar daarbij ook de juiste juridische vorm te kiezen. Het maakt nogal een verschil in welke vorm en onder welke voorwaarden je de CPO vormgeeft.

  • In een vroeg stadium worden er vaak door de ontwikkelaar en de grondeigenaar afspraken gemaakt over een te realiseren duurzaam energieproject. De ontwikkelaar heeft mogelijk nog geen subsidie of vergunning verkregen, maar wil wel een bepaald gebied reserveren en een onherroepelijk recht daarop verkrijgen. Weet dat bepaalde afspraken vrijblijvend zijn, zodat partijen nog zonder enige vergoeding van elkaar afkunnen. Echter binden partijen zich al vergaand aan elkaar, dan is het afbreken van onderhandelingen mogelijk alleen aan de orde na betaling van een bepaalde schadevergoeding. Daarbij kunnen partijen bij het sluiten van de overeenkomst afspraken maken over het beschikbaar houden van gronden voor de ontwikkeling van duurzame energie voor een bepaalde periode. Wees je daarbij bewust dat er de kans bestaat dat de ontwikkeling vertraging op loopt en de afspraken verlengd moeten worden. Gaat dit automatisch of moeten partijen dan opnieuw rond de tafel. Goed om dat van tevoren inzichtelijk te hebben en bewust de mogelijkheid wel of niet open te houden over het tussentijds wijzigen van de afspraken of beëindigen van de overeenkomst.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.