Appartementensplitsing maken of wijzigen

De wet gaat er vanuit dat degene die eigenaar is van een stuk grond óók eigenaar is van de gebouwen op die grond. Dit uitgangspunt wordt verticale natrekking genoemd. In de praktijk bestaat de behoefte om eigendom van gebouwen verticaal op te splitsen. Denk bijvoorbeeld aan een flatgebouw, een appartementencomplex of een boven-benedenwoning. Het is dan nodig om die verticale natrekking te doorbreken. Een veelgebruikte oplossing is de splitsing in appartementsrechten.

Bestudeer voordat je een appartementsrecht koopt, altijd de splitsing van akte goed. In zo’n akte lees je over de verhouding met de andere eigenaren, hoe de bijdrageplicht aan de servicekosten wordt vastgesteld, wat de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw zijn, hoeveel stemmen je in de vergadering hebt, enzovoorts. Vragen bij het beoordelen van de inhoud van de akte van splitsing in appartement? Aarzel dan niet om onze specialisten in te schakelen voor een vrijblijvend gesprek.

Veelgestelde vragen over appartementensplitsing

  • Met een splitsing in appartementsrechten wordt een stuk grond met het daarop staande gebouw opgedeeld in zogenaamde appartementsrechten. Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een gedeelte van dat gebouw. Een splitsing in appartementsrechten ontstaat via een notariële akte van splitsing, gevolgd door de inschrijving van die akte bij het Kadaster. Ook het wijzigen van de splitsing in appartementsrechten moet via de notaris.

  • In de splitsingsakte worden het gebouw en de afzonderlijke appartementen nauwkeurig omschreven. De splitsingsakte bevat verder het splitsingsreglement. Vaak is dit een modelreglement dat op punten is aangevuld en/of gewijzigd. In het splitsingsreglement staat onder andere hoe groot ieders aandeel is in het gebouw, aan welke kosten iedere eigenaar moet meebetalen, hoe het stemrecht is geregeld en hoe besluiten moeten worden genomen. Ook bevat het splitsingsreglement de statuten van de vereniging van eigenaars.
    Aan de splitsingsakte wordt een splitsingstekening gehecht. Op deze tekening worden de privé- en gemeenschappelijke gedeelten aangegeven.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.