Bouwrecht

Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer. Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk realiseren. Dat vereist samenwerking en samenwerking vereist op haar beurt dat daarover afspraken worden gemaakt. In het complexe proces van bouwen is het van groot belang (goede) afspraken te maken én vast te leggen.

Onze specialisten weten alles van het preces van bouwen en hebben daar veel ervaring mee. Zij zijn goed bekend met de gebruikelijke en speciale voorwaarden die in de bouw worden gehanteerd. Zij kennen het bouwproces vanaf het ontwerp via de uitvoering tot en met de oplevering en het onderhoud. En zij hebben ervaring met alle soorten bouw: van projectmatige bouw, woning- en utiliteitsbouw tot grond-, weg- en waterbouw.

Veelgestelde vragen

  • Tijdens een bouwproject kunnen er heel uiteenlopende vragen rijzen. Zoals: voldoet de bouw aan het ontwerp, is er sprake van meerwerk, kunnen de gestegen prijzen van materialen worden doorberekend, moet de termijn van oplevering worden verlengd? De beantwoording van die vragen is sterk afhankelijk van het bouwcontract dat gesloten is.

  • Niet alles kan worden voorkomen, maar een goed doordacht bouwcontract helpt wel te voorkomen dat er geschillen ontstaan. Dat is ook belangrijk omdat de schade als gevolg van de stagnatie die bij een geschil vaak optreedt, groot kan zijn. Een goed contract regelt niet alleen wat er op dat moment speelt, maar ook wat er mogelijk in de toekomst gaat spelen.

  • Vooral de algemene contractvoorwaarden zijn gestandaardiseerd. Het is echter heel goed mogelijk om daarvan af te wijken als het type of de aard van het bouwproject daarom vraagt.

  • Richard, Auke, Renske, Stan en Raph

Vragen over bouwrecht? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.