Hypotheekakte opstellen

Als er sprake is van een hypotheek, dan is een gang naar de notaris verplicht. De notaris maakt de hypotheekakte op. Ook loopt het geldverkeer via de notaris. Dit betekent dat het geld van de bank voor de aankoop tijdig op de rekening staat, zodat na ondertekening van de akte de verkopende partij het geld ontvangt. Daarnaast is de notaris ook betrokken bij het oversluiten van de hypotheek.

Veelgestelde vragen over de hypotheekakte

  • De lening is omschreven in de offerte die je hebt getekend bij de bank/hypotheekadviseur. Hierin staan de condities waaronder je het geld leent van de bank (rentepercentage, rentevastperiode, soort geldlening etc.) Uit deze offerte vloeit daarmee voort wat je maandelijks gaat betalen.

    De hypotheek is de zekerheid die je geeft aan de bank als je de lening niet meer terugbetaalt; de bank mag namelijk jouw huis verkopen op de vastgoedveiling. De bank verkrijgt vervolgens als eerste recht op de verkoopopbrengst om daarmee de niet-betaalde schuld (gedeeltelijk) af te lossen.

  • Allereerst wat betekent de term “inschrijving”. Het inschrijfbedrag geeft aan tot welk bedrag de bank een voorrangsrecht heeft op de verkoopopbrengst bij de veiling van een woning.

    De bank verkoopt de woning niet meteen bij een betaalachterstand. Hier gaat een zekere periode overheen, bijvoorbeeld 10 maanden.

    In deze periode van 10 maanden heb je de rente aan de bank niet voldaan. Ook maakt de bank kosten om haar geld terug te krijgen en je bent boetes aan de bank verschuldigd op basis van de algemene voorwaarden. Als de bank dan haar hypotheekrecht / haar voorrangsrecht zou hebben beperkt tot het bedrag van de geldlening, heeft de bank geen voorrangsrecht voor deze niet-betaalde renten, boeten en kosten. Om die reden verhoogt de bank het inschrijvingsbedrag met 35-60% (dit percentage verschilt overigens per bank). Zo weet de bank zeker dat ze ook voor de niet-betaalde renten, boeten en kosten voorrang heeft boven jouw andere schuldeisers.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.