Geschillen over kabels & leidingen

Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. Of dat nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Daarbij zijn er altijd twee vragen, namelijk hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie draagt de kosten. Het kan ook voorkomen dat er schade aan kabels en leidingen ontstaat. Wie is dan aansprakelijk? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze specialisten.

Veelgestelde vragen over kabels & leidingen

  • Hierbij is meestal de vraag: wie betaalt de kosten? Als er een Nadeelcompensatieregeling geldt, dan komt die hier om de hoek kijk. Afhankelijk van hetgeen hierin is vastgelegd, wordt bepaald welke vergoeding verschuldigd is.
    Als er geen Nadeelcompensatieregeling geldt, zal bekeken moeten worden op op basis van welke wetgeving en/of privaatrechtelijke afspraken de gemeente kan bewerkstelligen dat de betreffende kabel en leiding wordt verlegd en wie in dat geval de kosten daarvan draagt.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.