Geschillen over kabels & leidingen

Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. Of dat nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Daarbij zijn er altijd twee vragen, namelijk hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie draagt de kosten. Het kan ook voorkomen dat er schade aan kabels en leidingen ontstaat. Wie is dan aansprakelijk? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij onze specialisten.

Veelgestelde vragen over kabels & leidingen

 • Hierbij is meestal de vraag: wie betaalt de kosten? Als er een Nadeelcompensatieregeling geldt, dan komt die hier om de hoek kijk. Afhankelijk van hetgeen hierin is vastgelegd, wordt bepaald welke vergoeding verschuldigd is.
  Als er geen Nadeelcompensatieregeling geldt, zal bekeken moeten worden op op basis van welke wetgeving en/of privaatrechtelijke afspraken de gemeente kan bewerkstelligen dat de betreffende kabel en leiding wordt verlegd en wie in dat geval de kosten daarvan draagt.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
 • Bouwrecht

  Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer. Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk realiseren Dat vereist samenwerking en samenwerking vereist op haar beurt dat daarover afspraken worden gemaakt. In het complexe proces van bouwen is het van groot belang (goede) afspraken te maken én vast te leggen. Onze specialisten weten daar alles van en hebben daar veel ervaring mee.
 • Gebiedsontwikkeling civiel

  De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling, zoals vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht (zoals de Ladder voor duurzame verstedelijking, geluid en mobiliteit en natuurlijk de Omgevingswet), natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht. Recent is daar de Didam-problematiek aan toegevoegd.
 • Koop & levering vastleggen

  De levering van vastgoed vindt (op grond van de wet) plaats door het tekenen van een notariële akte. Zonder notaris dus geen eigendomsoverdracht. In de leveringsakte staan de afspraken uit de koopovereenkomst die de partijen hebben gesloten. De notaris is degene die deze afspraken op een juiste wijze vastlegt. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en moet de belangen van alle partijen bij de akte behartigen.
 • Verjaring

  Overheden krijgen regelmatig te maken met burgers die grond van de overheid in gebruik hebben zonder dat ze daarvan de eigenaar zijn, die niet van plan zijn om het gebruik van die grond te beëindigen en die zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Voor onze specialisten is dit gesneden koek.

Duidelijk Hekkelman.