Koop & levering vastleggen

De levering van vastgoed vindt (op grond van de wet) plaats door het tekenen van een notariële akte. Zonder notaris dus geen eigendomsoverdracht. In de leveringsakte staan de afspraken uit de koopovereenkomst die de partijen hebben gesloten. De notaris is degene die deze afspraken op een juiste wijze vastlegt. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en moet de belangen van alle partijen bij de akte behartigen.

Veelgestelde vragen

 • De akte van levering bevat de afspraken zoals die in de koopovereenkomst zijn opgenomen. Soms zijn er ook bijzondere bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan een erfdienstbaarheid of een kwalitatieve verplichting. Die zijn in de koopovereenkomst meestal niet expliciet benoemd. Die bijzonderheden blijken vaak wel uit de bijlagen bij die koopovereenkomst. De notaris verwerkt alles tot één stuk.

Vragen over koop & levering? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Advies over appartementen

  In de notariële akte van splitsing is precies vastgelegd van welk gedeelte van het gebouw je een exclusief gebruiksrecht hebt. Jij van de supermarkt in de plint en de bovenbuurman heeft van zijn woning. Samen mag je gebruik maken van de gemeenschappelijk gedeelten van het gebouw. Ook is in de notariële akte van splitsing vastgelegd voor welk aandeel je mede-eigenaar wordt van het gehele gebouw waarvan jouw appartement deel uitmaakt. Heb je vragen? Neem contact op met onze juristen.
 • Commerciële vastgoedtransacties begeleiden

  Wij begeleiden commerciële vastgoedtransacties door op maat gesneden contracten waarmee problemen voorkomen worden. Je kunt voor de verkoop van één pand en de verkoop van een cluster panden bij ons terecht.
 • Huur van bedrijfsruimte

  Van kantoren tot tankstations tot multifunctionele accommodaties: wij hebben de specialistische kennis in huis om maatwerkcontracten te maken. Van een reguliere huurders/ verhuurders overeenkomst tot een ‘triple net’ -huurovereenkomst. Ook als er gaandeweg problemen ontstaan in de huur/verhuur relatie staan onze advocaten voor je klaar.
 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.

Duidelijk Hekkelman.