Koop & levering vastleggen

De levering van vastgoed vindt (op grond van de wet) plaats door het tekenen van een notariële akte. Zonder notaris dus geen eigendomsoverdracht. In de leveringsakte staan de afspraken uit de koopovereenkomst die de partijen hebben gesloten. De notaris is degene die deze afspraken op een juiste wijze vastlegt. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en moet de belangen van alle partijen bij de akte behartigen.

Veelgestelde vragen

  • De akte van levering bevat de afspraken zoals die in de koopovereenkomst zijn opgenomen. Soms zijn er ook bijzondere bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan een erfdienstbaarheid of een kwalitatieve verplichting. Die zijn in de koopovereenkomst meestal niet expliciet benoemd. Die bijzonderheden blijken vaak wel uit de bijlagen bij die koopovereenkomst. De notaris verwerkt alles tot één stuk.

Vragen over koop & levering? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.