Onderwijshuisvesting

Bij de bouw van een nieuw kindcentrum of de realisatie van een school krijg je met allerlei vraagstukken te maken. Onze advocaten kunnen je onder andere adviseren over de bekostiging van (onderwijs)huisvesting, de benodigde overeenkomsten met architecten en aannemers en de afspraken met eindgebruikers (scholen en kinderopvangorganisaties). De meeste onderdelen van dit rechtsgebied zijn nog niet uitgekristalliseerd. Onze advocaten hebben veel ervaring met vragen over onderwijshuisvesting en komen met creatieve ideeën om samen tot een oplossing te komen.

Veelgestelde vragen over onderwijshuisvesting

  • De gemeente is lang niet altijd verplicht om die kosten te betalen. De verplichting tot vergoeding van bepaalde kosten bestaat alleen als er via een bestuursrechtelijke procedure een aanvraag voor een ‘voorziening’ in de zin de onderwijswetgeving wordt gedaan. Wij adviseren en procederen regelmatig over de vraag of een bepaalde aanvraag wel of niet een voorziening is. Denk aan een aanvraag voor vergoeding van kosten voor de bouw van een nieuwe school of gymzaal, renovatie van een bestaande school, herstel van constructiefouten, kosten voor verwijdering van asbest etc.

  • Ga ten eerste in gesprek met het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie om de behoeften en wensen te inventariseren. Vervolgens zal de gemeente ook zelf haar visie over bepaalde onderwerpen moeten bepalen, bijvoorbeeld over de wijze waarop het kindcentrum wordt gefinancierd, wie opdracht geeft aan de aannemer en wie eigenaar wordt van het kindcentrum. Bedenk daarbij dat de realisatie van een kindcentrum een multidisciplinaire aanpak vereist. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met allerlei rechtsgebieden, waaronder het huurrecht, het bouwrecht en het Didam-arrest. Schakel dus tijdig een advocaat in om vertraging en onnodige kosten voor de gemeente te voorkomen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.