Onderwijshuisvesting

Bij de bouw van een nieuw kindcentrum of de realisatie van een school krijg je met allerlei vraagstukken te maken. Onze advocaten kunnen je onder andere adviseren over de bekostiging van (onderwijs)huisvesting, de benodigde overeenkomsten met architecten en aannemers en de afspraken met eindgebruikers (scholen en kinderopvangorganisaties). De meeste onderdelen van dit rechtsgebied zijn nog niet uitgekristalliseerd. Onze advocaten hebben veel ervaring met vragen over onderwijshuisvesting en komen met creatieve ideeën om samen tot een oplossing te komen.

Veelgestelde vragen over onderwijshuisvesting

 • De gemeente is lang niet altijd verplicht om die kosten te betalen. De verplichting tot vergoeding van bepaalde kosten bestaat alleen als er via een bestuursrechtelijke procedure een aanvraag voor een ‘voorziening’ in de zin de onderwijswetgeving wordt gedaan. Wij adviseren en procederen regelmatig over de vraag of een bepaalde aanvraag wel of niet een voorziening is. Denk aan een aanvraag voor vergoeding van kosten voor de bouw van een nieuwe school of gymzaal, renovatie van een bestaande school, herstel van constructiefouten, kosten voor verwijdering van asbest etc.

 • Ga ten eerste in gesprek met het schoolbestuur en de kinderopvangorganisatie om de behoeften en wensen te inventariseren. Vervolgens zal de gemeente ook zelf haar visie over bepaalde onderwerpen moeten bepalen, bijvoorbeeld over de wijze waarop het kindcentrum wordt gefinancierd, wie opdracht geeft aan de aannemer en wie eigenaar wordt van het kindcentrum. Bedenk daarbij dat de realisatie van een kindcentrum een multidisciplinaire aanpak vereist. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met allerlei rechtsgebieden, waaronder het huurrecht, het bouwrecht en het Didam-arrest. Schakel dus tijdig een advocaat in om vertraging en onnodige kosten voor de gemeente te voorkomen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Vastgoed

  Transacties en geschillen op het gebied van vastgoed en huurrecht zijn gebonden aan talrijke complexe wetten en regelingen. Goede advisering vereist dus grondige en actuele kennis. De advocaten en notarissen van Hekkelman beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring om je te adviseren over uiteenlopende vastgoed- en huurrecht vraagstukken.
 • Commerciële vastgoedtransacties begeleiden

  Wij begeleiden commerciële vastgoedtransacties door op maat gesneden contracten waarmee problemen voorkomen worden. Je kunt voor de verkoop van één pand en de verkoop van een cluster panden bij ons terecht.
 • Groepshuisvesting

  Groepshuisvesting kennen we in alle soorten en maten. Een voorbeeld daarvan is CPO. CPO staat voor ‘Collectief particulier opdrachtgeverschap’. Groepshuisvesting, een woonvereniging, meergeneratiewoning of gemeenschappelijk wonen zijn voorbeelden waarin deze woonvorm tot uitdrukking kan komen. Waar je normaal alleen óf met je partner een hypotheek aangaat, is dat bij groepshuisvesting vaak met meerdere personen. Om deze bijzondere woonvorm niet uit te laten lopen op een financieel fiasco, is het belangrijk om de afspraken helder op papier te zetten en alle mogelijke scenario’s in kaart te brengen.
 • Maatschappelijke huur & verhuur

  Een multifunctionele accommodatie, zorgvastgoed, een parkeerterrein, een sportcomplex of een standplaats voor een woonwagen. Een willekeurige greep van objecten die door gemeenten en andere overheden verhuurd worden, tijdelijk of niet. Voor ieder object kunnen weer andere regels gelden. Onze specialisten zijn met die regels vertrouwd en kunnen je van een duidelijk advies voorzien.

Duidelijk Hekkelman.