Verjaring vastgoed

Overheden krijgen regelmatig te maken met (rechts)personen die grond van de overheid in gebruik hebben zonder dat ze daarvan de eigenaar zijn. En die vervolgens niet van plan zijn om het gebruik van die grond te beëindigen en zich beroepen op verjaring. Wanneer is er sprake van verjaring? Wat kan en mag een overheid in zo’n situatie doen? Voor onze specialisten is dit gesneden koek.

Veelgestelde vragen

  • Er zijn twee mogelijkheden: a) verkrijgende verjaring en b) bevrijdende verjaring.

  • Het grootste verschil tussen beide mogelijkheden is dat voor verkrijgende verjaring bezit te goeder trouw vereist is. Als sprake is van goeder trouw, dan geldt een verjaringstermijn van tien jaar.

  • Onze specialisten kunnen jou adviseren of het beroep op verjaring van de (rechts)persoon opgaat. Als het beroep op verjaring niet opgaat, kunnen onze specialisten (rechts)persoon sommeren om de grond te ontruimen.

  • Als een (rechts)persoon niet vrijwillig tot ontruiming van de grond overgaat, zal een civiele procedure gestart moeten worden.

  • In sommige gevallen kan de overheid tot ontruiming overgaan door bestuursdwang toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van een strook grond in strijd is met het bestemmingsplan.

Vragen over verjaring? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.