Veelgestelde vragen Scheiden

  1. Wat is de eerste stap als ik wil scheiden?

  Allereerst zul je, bij voorkeur samen, moeten beslissen welke wijze van scheiden het beste past bij je en jouw situatie (zie hierna vraag 2) en wanneer je eraan toe bent om het proces te starten. Vervolgens moet alle (financiële) gegevens worden verzameld. Een lijst van benodigde informatie kunnen wij je mailen.

  2. Op welke manieren kan ik scheiden?

  De advocaten van Hekkelman bieden de volgende mogelijkheden:

  Mediation

  Deze vorm is geschikt als beide echtgenoten bereid en in staat zijn om met elkaar en onder leiding van een neutrale advocaat-mediator over de gevolgen van de echtscheiding te praten. De mediator kiest dus geen partij. De afspraken worden neergelegd in een convenant en de procedure bij de rechtbank is een hamerstuk.

  Overlegscheiding

  Beide echtgenoten hebben ieder een eigen advocaat van twee verschillende kantoren, maar de insteek is om door middel van overleg tot afspraken te komen. De advocaten wisselen informatie uit en daarna vinden gesprekken plaats tussen de echtgenoten en advocaten over de kwesties die geregeld moeten worden. Die worden dan vastgelegd in een convenant en de verdere procedure is dezelfde als bij mediation.

  ‘Collaborative Divorce’

  Dit is een variant op de overlegscheiding waarbij ook een neutrale coach en waar nodig een neutrale financieel expert betrokken worden om de echtgenoten bij het proces te begeleiden. Tijdens een ‘collaborative divorce’ stemmen beide echtgenoten ermee in dat er niet wordt geprocedeerd. Meer informatie kun je op de website van het VVCP.

  Procederen

  Als je het samen echt niet eens kunt worden, zal de gang naar de rechter moeten worden gemaakt. Deze zal dan over alle geschilpunten een beslissing nemen. In dat geval hebben beide partijen een eigen advocaat nodig. Voor informatie over de procedure zie vraag 5. Deze variant is het meest belastend en kostbaar.

  3. Hoe lang duurt een echtscheiding?

  Als je kiest voor een mediation of een overlegscheiding is de gemiddelde doorlooptijd ongeveer drie tot zes maanden. Dan is alles geregeld, heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken en is de uitspraak ingeschreven bij de burgerlijke stand. Afhankelijk van de persoonlijke wensen en omstandigheden kan het traject sneller of langzamer verlopen. Procedures waarin de rechter knopen moet doorhakken duren langer, ten minste negen maanden. Wordt vervolgens tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof, dan moet je rekening houden met meer dan een jaar.

  4. Wat kost een echtscheiding?

  Op die vraag is geen eenvoudig antwoord te geven. De kosten hangen af van de tijd die wij aan jouw zaak moeten besteden. Wij verlenen alleen rechtsbijstand op betalende basis, dus niet op basis van gefinancierde rechtshulp. Het eerste half uur begeleiding (telefonisch of op kantoor) is kosteloos en na het beëindigen van jouw zaak heb je zo nodig recht op een uur kosteloze nazorg. Als je kiest voor mediation kun je gebruik maken van een vaste pakketprijs. Wij informeren je graag over de mogelijkheden. Wij zijn ons bewust van jouw belang om de kosten zo laag mogelijk te houden, informeren je over wat je zelf kunt doen en wij werken efficiënt en niet onnodig escalerend.

  5. Hoe verloopt een procedure bij de rechtbank?

  Bij mediation en de overlegscheiding verloopt de procedure schriftelijk. De rechtbank bekrachtigt alleen de gemaakte afspraken en stuurt per post de uitspraak naar de advocaat. Bij een conflictsituatie dient een echtgenoot bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in waarin ook gevraagd kan worden om kinder- en/of partneralimentatie, verdeling gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden. De andere echtgenoot mag daarop schriftelijk reageren via een advocaat en ook zelf verzoeken doen. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling plaats en in de regel volgt daarna een uitspraak. Van die uitspraak kan binnen drie maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof.

  6. Is een advocaat noodzakelijk om te kunnen scheiden?

  Ja, want alleen advocaten mogen een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

  7. Kan ik een echtscheidingsconvenant zelf (deels) opstellen?

  Een convenant bevat in de regel de afspraken over kinderen, alimentatie, afwikkeling vermogen, fiscaliteit en pensioen. Het is dus een belangrijk juridisch document dat in de toekomst niet tot discussie moet leiden. Het zorgvuldig en op juridisch correcte wijze verwoorden van de afspraken is in beider belang. Vandaar dat wij je afraden om zelf een convenant op te stellen. Als je samen afspraken hebt gemaakt, doe je er verstandig aan om die te laten toetsen door een van onze echtscheidingsadvocaten die de afspraken vervolgens vastlegt in een convenant.