Voorzorgsmaatregelen coronavirus

  Zoals je ongetwijfeld uit de media hebt vernomen heeft de regering in het kader van het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus een groot aantal ingrijpende maatregelen ingevoerd.

  Die maatregelen zien vooral op beperking van sociale contacten.

  In dat verband hebben wij als Hekkelman advocaten en notarissen besloten om voor de periode van 16 maart tot nader order de volgende maatregelen door te voeren voor wat betreft de persoonlijke contacten met cliënten en overige relaties:

  Bestaande afspraken voor besprekingen (niet voor ondertekening van akten):

  • Afspraken voor besprekingen zullen zoveel mogelijk – in plaats van bij ons op kantoor – telefonisch of – waar mogelijk – via FaceTime/Skype plaatsvinden.

  Afspraken voor ondertekening van akten:

  • Aan betrokkenen zal zoveel als mogelijk worden verzocht om bij volmacht te komen tekenen, zodat ondertekensessies met zo min mogelijk personen plaats kunnen vinden.
  • Ondertekening bij volmacht is op grond van de wet niet mogelijk voor testamenten en hypotheekakten.
  • Makelaars worden vriendelijk verzocht om, na de bezichtiging van de woning, voorlopig niet meer mee te komen naar ons kantoor voor het bijwonen van het tekenen van de transportakte.

  Onze dienstverlening loopt door en we blijven bereikbaar

  • In lijn met de aanbeveling van de regering om medewerkers, waar mogelijk, thuis te laten werken zullen advocaten, notarissen, kandidaat-notarissen en notarisklerken mogelijk thuis werken. Daarbij zullen zij er uiteraard naar streven om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven.

  Wij hopen met deze maatregelen bij te dragen aan de gewenste beperking van het verspreiden van het virus.

  Het bestuur van Hekkelman advocaten en notarissen