Gelijke kansen bij grondverkoop | December 2021

    Datum:Onbeperkt
    Tijd:Wanneer jou schikt

    De Hoge Raad heeft recent een belangwekkende uitspraak gedaan over de vraag of de overheid een perceel grond een-op-een mag verkopen. Het arrest roept veel vragen op. Wat bijvoorbeeld te doen bij lopende onderhandelingen en/of gesloten, maar nog niet geëffectueerde koopovereenkomsten? Zijn die overeenkomsten nietig? En wanneer is sprake van slechts één serieuze gegadigde? En is de rechtspraak ook van toepassing op andere overeenkomsten met betrekking tot onroerende zaken, zoals erfpacht of huur?

    Deze vragen komen aan bod tijdens dit webinar. In het webinar bespreken Tycho Lam en Matthijs Mutsaers de gevolgen van het arrest vanuit aanbestedings-, bestuurs- en privaatrechtelijk perspectief. Ook geven zij lessen voor de praktijk.