Kwartaalupdate handhaving en toezicht | April 2022

  Datum:Onbeperkt
  Tijd:Wanneer jou schikt

  Elke week verschijnen er uitspraken over bestuursrechtelijke handhaving die mogelijk van invloed zijn op jouw praktijk. Wij brengen jou hiervan graag op de hoogte.

  Tijdens dit webinar praat Chantal van Mil je in een uur bij over de actuele rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van februari tot april. Chantal gaat onder meer in op:

  • het evenredigheidsbeginsel;
  • het gelijkheidsbeginsel;
  • bijzondere omstandigheden;
  • de begunstigingstermijn;
  • de beginselplicht tot handhaving;
  • wanneer is een last te verstrekkend?;
  • de invordering van verbeurde dwangsommen.