Ondermijning op het platteland | Digitale Ondermijningsdag 2020

    Datum:Onbeperkt
    Tijd:Wanneer jou schikt

    Het buitengebied kent grote problemen omtrent ondermijnende criminaliteit en het blijkt lastig om deze problemen succesvol aan te pakken.

    Om een concrete aanpak kracht bij te zetten geeft Peter Goumans je in dit webinar een dieper inzicht in de bestuursrechtelijke problematiek van het ter beschikking stellen van agrarische bedrijfsgebouwen voor niet-agrarische doeleinden. Daarnaast gaat hij in op de dumping van drugsafval in het buitengebied en in mest.