Stikstof | Ontwikkelen in het buitengebied: heldere oplossingen

    Datum:Onbeperkt
    Tijd:Wanneer jou schikt

    Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Intussen zijn we bijna 2 jaar verder, maar is het stikstofdossier allerminst vlot getrokken. Er is nieuwe wet- en regelgeving, nieuw (met name provinciaal) beleid en nieuwe jurisprudentie, maar er ontbreekt nog steeds een duidelijk en juridisch houdbaar kader voor ontwikkelingen. Wat kan er naar huidig recht wel? Hoe kan stikstofreductie hand in hand gaan met ontwikkelingen? Deze vragen stelt Paul Bodden centraal tijdens dit webinar.